-> MENY

Fredag 8.4 2016

Arrangementet holdes i Teknologihuset i Oslo.

09:00 - 10:00
JOOMLA STATUS - NYE 3.5

Versjon 3.5
Konvertering fra 2.5
Joomla framework - sideprosjekt

10:00 - 10:30
mingle

10:30 - 10:45
Joomla Certification Program
Liten presentasjon av det nye sertifiseringsprogrammet til Joomla

10:45 - 11:30
FORSKJELLIGE UTVIDELSER

Løsninger for sikkerhetskopiering med Akeeba Backup
Utvidet tekstbehandler - JCE
Bildebehandling med JCE Image Manager Extended
Integrasjon mot sosiale nettverk

EN INTRODUKSJON TIL WEBMASTERE OM DOCman / LOGman / FILEman.
EN INTRODUKSJON TIL Ohanah.
presesentasjon av Dave Li
Dave Li er en utvikler som arbeider for Timble, selskapet bak Joomlatools
(kjent for DOCman, LOGman og FILEman).
For tiden arbeider han med Ohana "event manager" for Joomla og Joomlatools Framework,
et rammeverk som gjør det mulig å utvikle komponenter for Joomla raskere.

 

11:30 - 11:45
mingle

11:45 - 12:15
JOOMLA FORENINGEN
INFORMASJON OG AKTIVITETER

Samhandling – foredrag om samhandling
kommunikasjonsutfordringer

12:15 - 13:00
LUNSJ - VI SPANDERER PIZZA

13:00 - 14:00
Tema: SEO - en sentral del av digitale strategier.
Foredrag av Lars Johanson,  SYNLIGHET AS
www.synlighet.no 

synlighet

14:00 - 14:30
UNIVERSELL UTFORMING
OFFISIELLE RETNINGLINJER
 Krav og regelverk for nettsider.
Eksempel på universell Joomla mal

14:30 - 15:00
mingle

15:00 - 16:00
SIKKERHET

myJoomla – Sikkerhet satt i system
Sikkerhet rundt netthotell/hosting - smart / ikke smart
Valg av ekstra-funksjoner i Joomla - sikkerhetsbrist?
Sikkerhetsdiskusjon sammen med Dave Li

 

18:00
vi møtes til middag om kvelden
HUSK VI ER 10 ÅR!

 

Med forbehold om endringer.

Arrangementet holdes på Teknologihuset. 
Pilestredet 56 i Oslo

- Se kart.     http://www.teknologihuset.no